و نگهداری
پشتیبانی و نگهداری وب سایت چیست و چگونه انجام میشود ؟ + موارد ضروری
 پشتیبانی و نگهداری (Support and Maintenance) از وب سایت جزو یکی از مهم ترین وظایف وبمستران (مدیران وب سایت) و یا صاحبان فروشگاه های اینترنتی...